ทำเนียบบุคลากร
บุคลากรในกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ติดต่อเรา
บุคลากรใน สสจ.
กฏระเบียบ / หนังสือเวียน
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์ม
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ระเบียบต่างๆ
ระเบียบการลา
ผู้มีคุณสมบัติครบส่งผลงาน
ยังไม่มีข้อมูล
รูปแบบTemplate
Template
CHRO
การดำเนินงานของคณะกรรมการ CHRO
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล(สป)
เว็ปหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Ktam)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 6 คน  
  วันนี้ 192 คน  
  เดือนนี้ 3923 คน  
  ปีนี้ 64751 คน  
  ทั้งหมด 583654 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อดาวน์โหลด : ตัวอย่างบัญชีแสดงการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
วันที่ : (08-07-2558) จำนวนผู้เข้าชม 585 คน

 
1.ตัวอย่างบัญชีแสดงการเสนอขอลื่อนเงินเดือนข้าราชการ วันที่ : (08-07-2558)
บัญชีเลื่อยเงินเดือน