ทำเนียบบุคลากร
บุคลากรในกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ติดต่อเรา
บุคลากรใน สสจ.
กฏระเบียบ / หนังสือเวียน
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์ม
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ระเบียบต่างๆ
ระเบียบการลา
ผู้มีคุณสมบัติครบส่งผลงาน
ยังไม่มีข้อมูล
รูปแบบTemplate
Template
CHRO
การดำเนินงานของคณะกรรมการ CHRO
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล(สป)
เว็ปหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Ktam)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 23 คน  
  วันนี้ 172 คน  
  เดือนนี้ 4430 คน  
  ปีนี้ 89241 คน  
  ทั้งหมด 608144 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อดาวน์โหลด : แบบฟอร์มจัดคนลงโครงสร้าง+อัตราการสูญเสีย
วันที่ : (12-03-2561) จำนวนผู้เข้าชม 351 คน

 
1.แบบฟอร์มจัดคนลงโครงสร้าง + ตารางการสูญเสียบุคลากร วันที่ : (12-03-2561)
จัดคนลงโครงสร้าง    ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มสูญเสียบุคลากร ดาวน์โหลด