กฏระเบียบ / หนังสือเวียน
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์ม
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ระเบียบต่างๆ
ระเบียบการลา
ผู้มีคุณสมบัติครบส่งผลงาน
ยังไม่มีข้อมูล
รูปแบบTemplate
Template
CHRO
การดำเนินงานของคณะกรรมการ CHRO
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล(สป)
เว็ปหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Ktam)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 2 คน  
  วันนี้ 198 คน  
  เดือนนี้ 4980 คน  
  ปีนี้ 11661 คน  
  ทั้งหมด 644884 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อดาวน์โหลด : ตัวอย่าง การกรอกเอกสารผู้รับบำเหน็จตกทอด และเงินช่วยพิเศษ
วันที่ : (26-04-2561) จำนวนผู้เข้าชม 355 คน

 
1.ตัวอย่างการกรอกหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย วันที่ : (27-04-2561)
 คลิ๊ก
2.ดาวน์โหลด ตัวอย่างการกรอกเอกสารผู้รับบำเหน็จตกทอด วันที่ : (26-04-2561)
 ดาวน์โหลดตัวอย่างการกรอกเอกสารผู้รับบำเหน็จตกทอด   คลิ๊ก