ทำเนียบบุคลากร
บุคลากรในกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ติดต่อเรา
บุคลากรใน สสจ.
กฏระเบียบ / หนังสือเวียน
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์ม
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ระเบียบต่างๆ
ระเบียบการลา
ผู้มีคุณสมบัติครบส่งผลงาน
ยังไม่มีข้อมูล
รูปแบบTemplate
Template
CHRO
การดำเนินงานของคณะกรรมการ CHRO
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล(สป)
เว็ปหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Ktam)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 7 คน  
  วันนี้ 144 คน  
  เดือนนี้ 3875 คน  
  ปีนี้ 64703 คน  
  ทั้งหมด 583606 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อดาวน์โหลด : ตัวอย่าง การกรอกเอกสารผู้รับบำเหน็จตกทอด และเงินช่วยพิเศษ
วันที่ : (26-04-2561) จำนวนผู้เข้าชม 122 คน

 
1.ตัวอย่างการกรอกหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย วันที่ : (27-04-2561)
 คลิ๊ก
2.ดาวน์โหลด ตัวอย่างการกรอกเอกสารผู้รับบำเหน็จตกทอด วันที่ : (26-04-2561)
 ดาวน์โหลดตัวอย่างการกรอกเอกสารผู้รับบำเหน็จตกทอด   คลิ๊ก