บุคลากร
บุคลากร
ติดต่อเรา
บุคลากรใน สสจ.
กฏระเบียบ / หนังสือเวียน
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์ม
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ระเบียบต่างๆ
ระเบียบการลา
ผู้มีคุณสมบัติครบส่งผลงาน
ยังไม่มีข้อมูล
รูปแบบTemplate
Template
CHRO
การดำเนินงานของคณะกรรมการ CHRO
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล(สป)
เว็ปหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Ktam)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 15 คน  
  วันนี้ 590 คน  
  เดือนนี้ 17929 คน  
  ปีนี้ 17929 คน  
  ทั้งหมด 536832 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อ : บุคลากร
                                                                                                     
                            
                                บุคลากรกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
                                                  

                                                                นางวรางคณา ธุวังควัฒน์ 
                                                           นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
                                                           หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
                                                            
                                        
                            
                                         นางนภัสกร  ปัญญาประชุม
                                     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
                       
                            นางสุพรรณษา  เนียนไธสง
                         นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
                         
                               นางสมรัตน์  เรืองสุวรรณ์
                         เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
                        
                                  นางทรัพยา  ปลื้มกมล
                           เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   
                      
                             นางเสาวลักษณ์  ใจเอก
                        เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
                        
                                นางอภิวาท จักรคำ
                        เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
                        
   พนักงานราชการ                                       
          นางสาวมุกรินทร์  สุพพัตกุล               นักทรัพยากรบุคคล
                                                                  
นาฬิกา
   
ปฏิทินกิจกรรม
   
   ดูผลโหวต  
พยากรณ์อากาศ
   
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  Copyright@2009 Best View 1024X768 Pixels