ทำเนียบบุคลากร
บุคลากรในกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ติดต่อเรา
บุคลากรใน สสจ.
กฏระเบียบ / หนังสือเวียน
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์ม
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ระเบียบต่างๆ
ระเบียบการลา
ผู้มีคุณสมบัติครบส่งผลงาน
ยังไม่มีข้อมูล
รูปแบบTemplate
Template
CHRO
การดำเนินงานของคณะกรรมการ CHRO
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล(สป)
เว็ปหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Ktam)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 5 คน  
  วันนี้ 21 คน  
  เดือนนี้ 3597 คน  
  ปีนี้ 59011 คน  
  ทั้งหมด 577914 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อ : บุคลากรในกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
                                                                                                     
                            
                                บุคลากรกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
                                                  

                                                                นางวรางคณา ธุวังควัฒน์ 
                                                           นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
                                                           หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
                                                            
                
                            
                               
                                         นางนภัสกร  ปัญญาประชุม
                                     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
                       
                            นางสุพรรณษา  เนียนไธสง
                         นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
                        
                             

                                         นางสมรัตน์  เรืองสุวรรณ์
                                    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
                    
               
                                นางทรัพยา  ปลื้มกมล
                           เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   
                      
                             นางเสาวลักษณ์  ใจเอก
                        เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 
                    
                              นางสาวเฉลิมขวัญ  ตรีวิเศษ
                                    นักทรัพยากรบุคคล
 
                        
                
                                                                              
                              นางสิริกร  เนตรพระ                                                                         นายสุรวิช  อริยฐากูร
                          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                                                               เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นาฬิกา
   
ปฏิทินกิจกรรม
   
   ดูผลโหวต  
พยากรณ์อากาศ
   
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  Copyright@2009 Best View 1024X768 Pixels