บุคลากร
บุคลากร
ติดต่อเรา
บุคลากรใน สสจ.
กฏระเบียบ / หนังสือเวียน
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์ม
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ระเบียบต่างๆ
ระเบียบการลา
ผู้มีคุณสมบัติครบส่งผลงาน
ยังไม่มีข้อมูล
รูปแบบTemplate
Template
CHRO
การดำเนินงานของคณะกรรมการ CHRO
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล(สป)
เว็ปหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Ktam)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 15 คน  
  วันนี้ 593 คน  
  เดือนนี้ 17932 คน  
  ปีนี้ 17932 คน  
  ทั้งหมด 536835 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อ : ข้าราชการ
 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ  คลิ๊ก

การบรรจุโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่ง   คลิ๊ก

(ว 838 / 4 กรกฎาคม 2556 )  

คู่มือดำเนินการการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 คลิ๊ก 

การย้ายและการปฏิบัติราชการ  คลิ๊ก

การโอน   
คลิ๊ก

การบรรจุกลับ   
คลิ๊ก 

ความรู้ทักษะข้าราชการ   
 คลิ๊ก 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์       
คลิ๊ก

ระเบียบเครื่องแต่งกายข้าราชการพลเรือนสามัญ  
คลิ๊ก

คำอธิบายประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน (พ.ต.ส.)   คลิ๊ก

การนับระยะเวลาเกื้อกูลตาม ว 136/31 ก.ค.49     คลิ๊ก

รายละเอียดเพิ่มเติม   
 คลิ๊ก

นาฬิกา
   
ปฏิทินกิจกรรม
   
   ดูผลโหวต  
พยากรณ์อากาศ
   
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  Copyright@2009 Best View 1024X768 Pixels