กฏระเบียบ / หนังสือเวียน
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์ม
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ระเบียบต่างๆ
ระเบียบการลา
ผู้มีคุณสมบัติครบส่งผลงาน
ยังไม่มีข้อมูล
รูปแบบTemplate
Template
CHRO
การดำเนินงานของคณะกรรมการ CHRO
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล(สป)
เว็ปหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Ktam)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 4 คน  
  วันนี้ 12 คน  
  เดือนนี้ 3646 คน  
  ปีนี้ 3646 คน  
  ทั้งหมด 636869 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อ : ข้าราชการ
 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ  คลิ๊ก

การบรรจุโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่ง   คลิ๊ก

(ว 838 / 4 กรกฎาคม 2556 )  

คู่มือดำเนินการการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 คลิ๊ก 

การย้ายและการปฏิบัติราชการ  คลิ๊ก

การโอน   
คลิ๊ก

การบรรจุกลับ   
คลิ๊ก 

ความรู้ทักษะข้าราชการ   
 คลิ๊ก 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์       
คลิ๊ก

ระเบียบเครื่องแต่งกายข้าราชการพลเรือนสามัญ  
คลิ๊ก

คำอธิบายประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน (พ.ต.ส.)   คลิ๊ก

การนับระยะเวลาเกื้อกูลตาม ว 136/31 ก.ค.49     คลิ๊ก

รายละเอียดเพิ่มเติม   
 คลิ๊ก