กฏระเบียบ / หนังสือเวียน
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์ม
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ระเบียบต่างๆ
ระเบียบการลา
ผู้มีคุณสมบัติครบส่งผลงาน
ยังไม่มีข้อมูล
รูปแบบTemplate
Template
CHRO
การดำเนินงานของคณะกรรมการ CHRO
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล(สป)
เว็ปหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Ktam)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 16 คน  
  วันนี้ 721 คน  
  เดือนนี้ 4120 คน  
  ปีนี้ 104303 คน  
  ทั้งหมด 623206 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อ : พนักงานราชการ
 

สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560   คลิ๊ก

สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554     
คลิ๊ก 

เครื่องแต่งกายพนักงานราชการและบัตรประจำตัว 
คลิ๊ก
 
 ระเบียบเครื่องแต่งกาย (ว.2/5 มกราคม 2553)   
คลิ๊ก

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานราชการ สป.
(ปรับปรุง 1 พฤศจิกายน 2555) คลิ๊ก 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ สป.สธ   คลิ๊ก

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและคุณวุฒิ ที่ใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับเฉพาะตำแหน่งพนักงานราชการสายงานต่างๆ 
คลิ๊ก

คำสั่งการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ (คส.2)   (ปรับปรุง 18 ตุลาคม 2553)  คลิ๊ก


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก