ทำเนียบบุคลากร
บุคลากรในกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ติดต่อเรา
บุคลากรใน สสจ.
กฏระเบียบ / หนังสือเวียน
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์ม
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ระเบียบต่างๆ
ระเบียบการลา
ผู้มีคุณสมบัติครบส่งผลงาน
ยังไม่มีข้อมูล
รูปแบบTemplate
Template
CHRO
การดำเนินงานของคณะกรรมการ CHRO
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล(สป)
เว็ปหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Ktam)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 11 คน  
  วันนี้ 118 คน  
  เดือนนี้ 3954 คน  
  ปีนี้ 95905 คน  
  ทั้งหมด 614808 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อ : ลูกจ้างประจำ
 


ตารางค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปัจจุบัน ปรับตาม ว 27   คลิ๊ก

การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ว47/29 พฤษภาคม 2558) คลิ๊ก

หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติตำแหน่งลูกจ้างประจำ  คลิ๊ก

การแต่งกายของลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จบำนาญ   คลิ๊ก
( ว. 289 16 พฤษภาคม 2555)

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำ ปี 2556 คลิ๊ก
( ว 276 / 6 มีนาคม 2556 )

แบบบรรยายลักษณะงานตำแหน่งลูกจ้างประจำ (Job Description) ลปจ.1  คลิ๊ก 

การปรับระดับชั้นสูงขึ้นและการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ  ( 3กันยายน 2555)   คลิ๊ก

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก