ทำเนียบบุคลากร
บุคลากรในกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ติดต่อเรา
บุคลากรใน สสจ.
กฏระเบียบ / หนังสือเวียน
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์ม
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ระเบียบต่างๆ
ระเบียบการลา
ผู้มีคุณสมบัติครบส่งผลงาน
ยังไม่มีข้อมูล
รูปแบบTemplate
Template
CHRO
การดำเนินงานของคณะกรรมการ CHRO
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล(สป)
เว็ปหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Ktam)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 5 คน  
  วันนี้ 17 คน  
  เดือนนี้ 3593 คน  
  ปีนี้ 59007 คน  
  ทั้งหมด 577910 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อ : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 (ว321/59 ลว.22เมย59)

ประกาศคณกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ค่าจ้างไม่ถึงขั้นต่ำ) ว 298 /2559 ลว 18 เม.ย.2559

การเพิ่มค่าจ้างและการได้รับเงินเพิ่มเพื่อเป็นค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ว829 ลว 1 ตค 2557) คลิ๊ก

ประกาศคณะกรรมการบริหารกระทรวงสาธารณสุข (ว555 ลว 25 กย 2557 )
คลิ๊ก

ประกาศคณะกรรมการบริหารกระทรวงสาธารณสุข (ว 269 ลว.21 พฤษภาคม 2557)  คลิ๊ก


หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สำหรับจัดทำสัญญาจ้าง (ภาคผนวก ก.)
    คลิ๊ก  

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ว 646/31 กรกฏาคม 2556) คลิ๊ก   

มาตารฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ปรับปรุง 11 พศจิกายน 2556)   คลิ๊ก

สัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป   คลิ๊ก     
(วิธีการกรอกสัญญาจ้าง)
 รายละเอียดเพิ่มเติม     คลิ๊ก
นาฬิกา
   
ปฏิทินกิจกรรม
   
   ดูผลโหวต  
พยากรณ์อากาศ
   
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  Copyright@2009 Best View 1024X768 Pixels