ทำเนียบบุคลากร
บุคลากรในกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ติดต่อเรา
บุคลากรใน สสจ.
กฏระเบียบ / หนังสือเวียน
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์ม
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ระเบียบต่างๆ
ระเบียบการลา
ผู้มีคุณสมบัติครบส่งผลงาน
ยังไม่มีข้อมูล
รูปแบบTemplate
Template
CHRO
การดำเนินงานของคณะกรรมการ CHRO
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล(สป)
เว็ปหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Ktam)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 4 คน  
  วันนี้ 15 คน  
  เดือนนี้ 3591 คน  
  ปีนี้ 59005 คน  
  ทั้งหมด 577908 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อ : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 ใบขอย้าย พกส. คลิ้๊ก

แบบสัญญาจ้าง 2560 อัพเดท ณ 30 มกราคม 2561  คลิ๊ก

สัญญาจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1กุมภาพันธ์ 2560 คลิ๊ก

แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส คลิ๊ก

แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและตัวอย่างบัตร คลิ๊ก

สัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป   คลิ๊ก         
(ตัวอย่างการกรอกสัญญาจ้าง)


แบบฟอร์มลาออกระหว่างสัญญาจ้าง คลิ๊ก

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข คลิก   ตัวอย่างรายละเอียดเพิ่มเติม
นาฬิกา
   
ปฏิทินกิจกรรม
   
   ดูผลโหวต  
พยากรณ์อากาศ
   
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  Copyright@2009 Best View 1024X768 Pixels