กฏระเบียบ / หนังสือเวียน
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์ม
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ระเบียบต่างๆ
ระเบียบการลา
ผู้มีคุณสมบัติครบส่งผลงาน
ยังไม่มีข้อมูล
รูปแบบTemplate
Template
CHRO
การดำเนินงานของคณะกรรมการ CHRO
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล(สป)
เว็ปหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Ktam)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 9 คน  
  วันนี้ 205 คน  
  เดือนนี้ 4987 คน  
  ปีนี้ 11668 คน  
  ทั้งหมด 644891 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อ : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 ใบขอย้าย พกส. คลิ้๊ก

แบบสัญญาจ้าง 2560 อัพเดท ณ 30 มกราคม 2561  คลิ๊ก

สัญญาจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1กุมภาพันธ์ 2560 คลิ๊ก

แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส คลิ๊ก

แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและตัวอย่างบัตร คลิ๊ก

สัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป   คลิ๊ก         
(ตัวอย่างการกรอกสัญญาจ้าง)


แบบฟอร์มลาออกระหว่างสัญญาจ้าง คลิ๊ก

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข คลิก   ตัวอย่าง

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป คลิก   

แบบบัญชีการเพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป คลิก   ตัวอย่าง

บัญชีรายชี่อผู้ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การเพิ่มค่าจ้าง คลิก   ตัวอย่างรายละเอียดเพิ่มเติม