กฏระเบียบ / หนังสือเวียน
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์ม
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ระเบียบต่างๆ
ระเบียบการลา
ผู้มีคุณสมบัติครบส่งผลงาน
ยังไม่มีข้อมูล
รูปแบบTemplate
Template
CHRO
การดำเนินงานของคณะกรรมการ CHRO
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล(สป)
เว็ปหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Ktam)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 1 คน  
  วันนี้ 197 คน  
  เดือนนี้ 4979 คน  
  ปีนี้ 11660 คน  
  ทั้งหมด 644883 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อ : ลูกจ้างประจำ
  แบบประเมินบุคคลเพื่อปรับระดับชั้น  คลิ๊ก

 แบบบรรยายลักษณะงาน ( ลปจ.1 )  คลิ๊ก  

 ตัวอย่างแบบลปจ. 1 ระดับ 2 (1)  คลิ๊ก
             แบบลปจ. 1 ระดับ 2 (2)  คลิ๊ก 
             แบบลปจ. 1 ระดับ 2 (3)  คลิ๊ก

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ  คลิ๊ก

แบบแสดงความจำนงปรับเปลี่ยนสายงาน       คลิ๊ก  

คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการและลูกจ้างประจำ    คลิ๊ก   

แบบฟอร์ม กสจ.          
 คลิ๊ก

แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (อัพเดท 25 เม.ย.2560)    คลิ๊ก   

แบบแสดงการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำแลผู้ไม่อยู่ในเกณฑ์เลื่อนขั้นค่าจ้าง  คลิ๊ก


หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด   ( 20 กรกฎาคม 2554)   คลิ๊ก

บัญชีค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
ลิ๊กรายละเอียดเพิ่มเติม    คลิ๊ก