กฏระเบียบ / หนังสือเวียน
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์ม
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ระเบียบต่างๆ
ระเบียบการลา
ผู้มีคุณสมบัติครบส่งผลงาน
ยังไม่มีข้อมูล
รูปแบบTemplate
Template
CHRO
การดำเนินงานของคณะกรรมการ CHRO
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล(สป)
เว็ปหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Ktam)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 2 คน  
  วันนี้ 10 คน  
  เดือนนี้ 3644 คน  
  ปีนี้ 3644 คน  
  ทั้งหมด 636867 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อ : พนักงานราชการ
 แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานราชการ คลิ๊ก 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป  คลิ๊ก  (ว194)

แบบขอมีบัตรพนักงานราชการ  คลิ๊ก  

ใบลาออกพนักงานราชการ  คลิ๊ก  

แบบฟอร์มประวัติพนักงานราชการ  (ปรับปรุง 20 กันยายน 2559)   คลิ๊ก     รายละเอียดเพิ่มเติม     คลิ๊ก