ทำเนียบบุคลากร
บุคลากรในกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ติดต่อเรา
บุคลากรใน สสจ.
กฏระเบียบ / หนังสือเวียน
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์ม
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ระเบียบต่างๆ
ระเบียบการลา
ผู้มีคุณสมบัติครบส่งผลงาน
ยังไม่มีข้อมูล
รูปแบบTemplate
Template
CHRO
การดำเนินงานของคณะกรรมการ CHRO
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล(สป)
เว็ปหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Ktam)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 12 คน  
  วันนี้ 120 คน  
  เดือนนี้ 3956 คน  
  ปีนี้ 95907 คน  
  ทั้งหมด 614810 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อ : พนักงานราชการ
 แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานราชการ คลิ๊ก 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป  คลิ๊ก  (ว194)

แบบขอมีบัตรพนักงานราชการ  คลิ๊ก  

ใบลาออกพนักงานราชการ  คลิ๊ก  

แบบฟอร์มประวัติพนักงานราชการ  (ปรับปรุง 20 กันยายน 2559)   คลิ๊ก     รายละเอียดเพิ่มเติม     คลิ๊ก