กฏระเบียบ / หนังสือเวียน
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์ม
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ระเบียบต่างๆ
ระเบียบการลา
ผู้มีคุณสมบัติครบส่งผลงาน
ยังไม่มีข้อมูล
รูปแบบTemplate
Template
CHRO
การดำเนินงานของคณะกรรมการ CHRO
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล(สป)
เว็ปหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Ktam)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 12 คน  
  วันนี้ 208 คน  
  เดือนนี้ 4990 คน  
  ปีนี้ 11671 คน  
  ทั้งหมด 644894 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อ : การดำเนินงานของคณะกรรมการ CHRO
 

รายงานการประชุมครั้งที่ 1  คลิ๊ก 

สรุปจำนวน นสค.และลูกจ้างเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ คลิ๊ก

การดำเนินงานตามนโยบายของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9  การจัดประชุมให้ความรู้แก่ข้าราชการ เรื่อง "แนวทางการจัดทำผลงานวิชาการ"   
    -  เอกสารประกอบการบรรยาย 1   คลิ๊ก
    -  เอกสารประกอบการบรรยาย 2  คลิ๊ก