ทำเนียบบุคลากร
บุคลากรในกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ติดต่อเรา
บุคลากรใน สสจ.
กฏระเบียบ / หนังสือเวียน
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์ม
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ระเบียบต่างๆ
ระเบียบการลา
ผู้มีคุณสมบัติครบส่งผลงาน
ยังไม่มีข้อมูล
รูปแบบTemplate
Template
CHRO
การดำเนินงานของคณะกรรมการ CHRO
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล(สป)
เว็ปหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Ktam)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 20 คน  
  วันนี้ 137 คน  
  เดือนนี้ 4395 คน  
  ปีนี้ 89206 คน  
  ทั้งหมด 608109 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่1 พนักงานราชการ
วันที่ : (02-05-2561) จำนวนผู้อ่าน 397 คน
เอกสารแนบ :

  สสจ.สุรินทร์ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
รพช.รัตนบุรี 1 อัตรา ในวันที่ 15 พ.ค 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีไผท สสจ.สุรินทร์ รายละเอียด
ตามเอกสารประกาศ