กฏระเบียบ / หนังสือเวียน
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์ม
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ระเบียบต่างๆ
ระเบียบการลา
ผู้มีคุณสมบัติครบส่งผลงาน
ยังไม่มีข้อมูล
รูปแบบTemplate
Template
CHRO
การดำเนินงานของคณะกรรมการ CHRO
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล(สป)
เว็ปหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Ktam)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 16 คน  
  วันนี้ 216 คน  
  เดือนนี้ 4416 คน  
  ปีนี้ 17544 คน  
  ทั้งหมด 650767 คน  
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อ
1 ตัวอย่าง การกรอกเอกสารผู้รับบำเหน็จตกทอด และเงินช่วยพิเศษ (26-04-2561)
2 ข้อมูลปฏิบัติจริง 1มีค61 (14-03-2561)
3 แบบฟอร์มจัดคนลงโครงสร้าง+อัตราการสูญเสีย (12-03-2561)
4 ข้อมูลปฏิบัติจริง 15 ส.ค. 2560 (25-10-2560)
5 ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนแต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง 1ต.ค.2560 (28-08-2560)
6 บัญชีแสดงการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2/2560 (22-08-2560)
7 แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.(ชำนาญการพิเศษ) (11-07-2560)
8 แบบฟอร์มการลาต่างๆ (28-04-2560)
9 คู่มือ happinometer (21-04-2560)
10 ข้อมูลปฏิบัติงานจริง 1มีค60 (19-04-2560)
11 ฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือน 1เม.ย.2560 (04-04-2560)
12 บัญชีแสดงการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1/2560 (29-03-2560)
13 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการปีงบประมาณ 2560 (23-03-2560)
14 ข้อมูลปฏิบัติงานจริง1กันยายน2559 (16-12-2559)
15 ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับเลื่อนเงินเดือนแต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง 1ตุลาคม2559 (09-09-2559)
16 บัญชีแสดงการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่2/2559 (1ตุลาคม2559) (08-09-2559)
17 แบบฟอร์ม ใบสมัคร คัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นฯ (12-05-2559)
18 บัญชีตัวอย่างแสดงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 1 เม.ย.2559 (31-03-2559)
19 เอกสารประกอบการบรรยาย 24 - 26 ก.พ. 2559 (2) (11-03-2559)
20 เอกสารประกอบการบรรยาย 24 - 26 ก.พ. 2559 (11-03-2559)
21 ปฏิบัติงานจริง ณ 1 กันยายน 2558 (20-09-2558)
22 บัญชีแสดงการขอเลื่อนขั้นค่าจ้าง ครั้งที่ 2 /2558(1ตุลาคม 2558) (12-09-2558)
23 ฐานในกาเลื่อนเงินเดือน ณ 1ตุลาคม 2558 (11-09-2558)
24 ตัวอย่างบัญชีแสดงการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (08-07-2558)
25 ปฏิบัติงานจริง ณ 1 มีนาคม 2558 (28-04-2558)
26 (03-12-2557)
27 (01-12-2557)
28 (01-12-2557)
29 เอกสารใช้ทำประวัติข้าราชการ (30-04-2557)
30 (17-03-2557)
31 (13-03-2557)
1