ทำเนียบบุคลากร
บุคลากรในกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ติดต่อเรา
บุคลากรใน สสจ.
กฏระเบียบ / หนังสือเวียน
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์ม
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ระเบียบต่างๆ
ระเบียบการลา
ผู้มีคุณสมบัติครบส่งผลงาน
ยังไม่มีข้อมูล
รูปแบบTemplate
Template
CHRO
การดำเนินงานของคณะกรรมการ CHRO
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล(สป)
เว็ปหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Ktam)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 7 คน  
  วันนี้ 163 คน  
  เดือนนี้ 3894 คน  
  ปีนี้ 64722 คน  
  ทั้งหมด 583625 คน  
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อกิจกรรม
1 ประชุมชี้แจง การใช้งานระบบ Happinometer (27-04-2560)
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย HR 24-26 ก.พ.2559 ณ โรงแรมไนซบีช จ.ระยอง (10-03-2559)
3 เอกสารประกอบการบรรยาย"แนวทางการจัดทำผลงานวิชาการ" (13-03-2557)
4 รูปภาพกิจกรรมการประชุม เรื่อง แนวทางการจัดทำผลงานวิชาการ (10-03-2557)
5 ปีใหม่ 2557 (26-12-2556)
6 ปีใหม่2555 (05-01-2555)
7 ประชุมปฏิบัติการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน (18-09-2554)
1