กฏระเบียบ / หนังสือเวียน
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์ม
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ระเบียบต่างๆ
ระเบียบการลา
ผู้มีคุณสมบัติครบส่งผลงาน
ยังไม่มีข้อมูล
รูปแบบTemplate
Template
CHRO
การดำเนินงานของคณะกรรมการ CHRO
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล(สป)
เว็ปหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Ktam)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 7 คน  
  วันนี้ 203 คน  
  เดือนนี้ 4403 คน  
  ปีนี้ 17531 คน  
  ทั้งหมด 650754 คน  
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อกิจกรรม
1 ประชุมชี้แจง การใช้งานระบบ Happinometer (27-04-2560)
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย HR 24-26 ก.พ.2559 ณ โรงแรมไนซบีช จ.ระยอง (10-03-2559)
3 เอกสารประกอบการบรรยาย"แนวทางการจัดทำผลงานวิชาการ" (13-03-2557)
4 รูปภาพกิจกรรมการประชุม เรื่อง แนวทางการจัดทำผลงานวิชาการ (10-03-2557)
5 ปีใหม่ 2557 (26-12-2556)
6 ปีใหม่2555 (05-01-2555)
7 ประชุมปฏิบัติการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน (18-09-2554)
1