ทำเนียบบุคลากร
บุคลากรในกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ติดต่อเรา
บุคลากรใน สสจ.
กฏระเบียบ / หนังสือเวียน
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์ม
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ระเบียบต่างๆ
ระเบียบการลา
ผู้มีคุณสมบัติครบส่งผลงาน
ยังไม่มีข้อมูล
รูปแบบTemplate
Template
CHRO
การดำเนินงานของคณะกรรมการ CHRO
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล(สป)
เว็ปหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Ktam)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 2 คน  
  วันนี้ 38 คน  
  เดือนนี้ 5248 คน  
  ปีนี้ 38582 คน  
  ทั้งหมด 557485 คน  
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว หมวดหมู่
1 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (19-23 ก.พ.2561) (15-02-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
2 รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา (19 - 23 ก.พ.2561) (15-02-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
3 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ในสถานีอนามัยสังกัด สสจ.สุรินทร์ (ถึงวันที่ 20 ก.พ.2561) (14-02-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
4 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการพยาบาล) รับสมัคร 12 - 20 ก.พ.2561 (09-02-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (รายงานตัว 30 ม.ค.2561) (29-01-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
6 ทันตแพทย์และเภสัชกรขอย้ายมาปฏิบัติราชการปี 2561 (29-01-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
7 แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบ พกส. วันที่ 26 ม.ค.2561 (เฉพาะตำแหน่งพนักงานบริการ) (25-01-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
8 แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สอบวันที่ 25 มกราคม 2561) (24-01-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
9 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมารรถนะ (23-26 ม.ค.2561) (19-01-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ (ประกาศวันสอบ ในวันที่ 19 ม.ค.2561) (18-01-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
11 การย้ายหมุนเวียนเเพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2561 (ส่งใบขอย้ายให้ สสจ.สุรินทร์ ภายใน 22 ม.ค.2561) (16-01-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
12 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ระดับเชี่ยวชาญ รพ.รัตนบุรี สสจ.สุรินทร์ (ถึงวันที่ 23 ม.ค.2561) (15-01-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
13 แจ้งผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส ยื่นความประสงค์ดำรงตำรงตำแหน่ง (15-19ม.ค.2561) (15-01-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
14 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (8-12 ม.ค.2561) (04-01-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
15 แจ้งนักเรียนทุนหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุขยื่นใบสมัคร (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา) (25-12-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
16 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 4 อัตรา (19-12-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
17 แบบรายงานอัตราการสูญเสียบุคลากร (12-12-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
18 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย (01-12-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย (28-11-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
20 รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (23-11-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
21 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย(ปฏิบัติงานที่ สสจ.สุรินทร์) (20-11-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
22 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน ใน สสจ.สุรินทร์ (20-11-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
23 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9(นครราชสีมา)รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 2 อัตรา (14-11-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
24 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)ระดับเชี่ยวชาญ สสจ.สุรินทร์ (ถึงวันที่13พ.ย.60) (02-11-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
25 กรมการแพทย์แผนไทยฯ มีความประสงค์ขอรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 3 ตำแหน่ง (27-10-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
26 รายชื่อผู้ได้รับเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557-2558 (23-10-2560) เครื่องราชอิสริยาภรณ์
27 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ระดับเชี่ยวชาญ (หนังสือ) (17-10-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
28 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ระดับเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลชุมชน ในสังกัด สสจ.สุรินทร์ (ถึงวันที่31ต.ค.2560) (17-10-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
29 แก้ไขข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส.ฯ (12-10-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
30 ขอข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขทุกตำแหน่งและประเภทการจ้างงาน (12-10-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
31 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (หัวหน้าพยาบาล) (12-10-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
32 ขยายเวลาส่งใบขอย้าย ถึงวันที่ 16 ต.ต.2560 (05-10-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
33 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (รายงานตัว 9 ต.ค.2560) (03-10-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
34 ให้ส่งใบขอย้าย (ภายในวันที่ 6 ต.ค.2560) (29-09-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
35 แจ้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขส่งใบขอย้าย (ถึง15ต.ค.2560) (29-09-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
36 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (รายงานตัว วันศุกร์ที่ 29 ก.ย.2560) (28-09-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
37 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1อัตรา) (25-09-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
38 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ในสถานีอนามัยสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์(ในวันที่18ก.ย.2560) (15-09-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
39 การสำรวจข้อมูลปะกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส.) (14-09-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
40 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (14-22ก.ย.2560) (14-09-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
41 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ.กำหนด(6ก.ย.2560) (06-09-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
42 แจ้งนักเรียนทุนหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุขยื่นใบสมัคร (30 ส.ค.2560 - 5 ก.ย.2560) (29-08-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
43 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (30ส.ค.2560 - 5 ก.ย.2560) (29-08-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
44 สำรวจอัตรากำลังบุคลากรทุกประเภท ณ 15 สิงหาคม 2560 (24-08-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
45 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างและเพิ่มค่าจ้างประจำปีพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (22-08-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
46 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2/2560 (22-08-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
47 ขอให้จัดส่งแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการระดับเชี่ยวชาญ ครั้งที่ 2/2560 (รอบ 1 ตุลาคม 2560) (16-08-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
48 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ถึงวันที่31ก.ค.60) (24-07-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
49 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการสอน) (17-07-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
50 รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ถึงวันที่ 20 ก.ค.2560) (11-07-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
51 รับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.(นายแพทย์) ระดับชำนาญการพิเศษ รพ.ชุมชน สสจ.สุรินทร์ (11-07-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
52 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป (รายงานตัววันที่ 3 ก.ค.2560) (30-06-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
53 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (รายงานตัวที่ สสจ. วันที่ 30 มิ.ย.2560) (28-06-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
54 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข/ด้านทันตกรรม) ระดับเชี่ยวชาญ ในสังนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชน (28 มิ.ย60-19ก.ค.60) (27-06-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
55 ขอให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (22-06-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป (21-06-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
57 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ.กำหนด (เข้าสอบวันที่ 19 มิ.ย.2560) (16-06-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
58 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 9 - 15 มิ.ย.2560 (08-06-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
59 แจ้งนักเรียนหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุขยื่นใบสมัคร 9 - 15 มิ.ย.2560 (08-06-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
60 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯพนักงานราชการทั่วไป (05-06-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
61 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวคนพิการ ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร (23-05-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
62 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 23-31 พ.ค.2560 (19-05-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
63 เชิญประชุมข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2560 (16-05-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
64 ขอเชิญร่วมฟังการประชุม VDO Conference วันที่ 17 พ.ค.2560 เวลา 09.30 น. (16-05-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
65 ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมพิจารณาจัดสรรนักเรียนทุน ประจำปี 2560 (15-05-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
1 2 3 4 5 6 7 8 หน้าถัดไป
นาฬิกา
   
ปฏิทินกิจกรรม
   
   ดูผลโหวต  
พยากรณ์อากาศ
   
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  Copyright@2009 Best View 1024X768 Pixels