กฏระเบียบ / หนังสือเวียน
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์ม
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ระเบียบต่างๆ
ระเบียบการลา
ผู้มีคุณสมบัติครบส่งผลงาน
ยังไม่มีข้อมูล
รูปแบบTemplate
Template
CHRO
การดำเนินงานของคณะกรรมการ CHRO
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล(สป)
เว็ปหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Ktam)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 3 คน  
  วันนี้ 199 คน  
  เดือนนี้ 4981 คน  
  ปีนี้ 11662 คน  
  ทั้งหมด 644885 คน  
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว หมวดหมู่
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (22-02-2562) ข่าวประชาสัมพันธ์
2 เชิญประชุมลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (08-02-2562) ข่าวประชาสัมพันธ์
3 เชิญประชุมข้าราชการที่ครบเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (08-02-2562) ข่าวประชาสัมพันธ์
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ขับรถยนต์) (07-02-2562) ข่าวประชาสัมพันธ์
5 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 (06-02-2562) ข่าวประชาสัมพันธ์
6 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. จำนวน 12 แห่ง ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 (06-02-2562) ข่าวประชาสัมพันธ์
7 เภสัชกรขอย้ายมาปฏิบัติงาน ปี 2562 (29-01-2562) ข่าวประชาสัมพันธ์
8 เภสัชกรขอย้ายมาปฏิบัติงาน ปี 2562 (28-01-2562) ข่าวประชาสัมพันธ์
9 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเภสัชกร สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2562 (25-01-2562) ข่าวประชาสัมพันธ์
10 ประกาศผลการสอบบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (24-01-2562) ข่าวประชาสัมพันธ์
11 ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานบริการ(ขับรถยนต์) ตั้งแต่วันที่ 21 - 31 มกราคม 2562 (22-01-2562) ข่าวประชาสัมพันธ์
12 การย้ายหมุนเวียน แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2562 ยื่นใบขอย้ายถึงวันที่ 21 มกราคม 2562 (17-01-2562) ข่าวประชาสัมพันธ์
13 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (16-01-2562) ข่าวประชาสัมพันธ์
14 แจ้งผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ระดับอาวุโส ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 มกราคม 2562 (14-01-2562) ข่าวประชาสัมพันธ์
15 ประกาศรับสมัครงานพนักงานบริการ(ขับรถยนต์) (14-01-2562) ข่าวประชาสัมพันธ์
16 ประกาศรับสมัคร นวก.สาสุข งานคุณภาพ (07-01-2562) ข่าวประชาสัมพันธ์
17 รับย้ายข้าราชการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ มกราคม 2562 (25-12-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
18 ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุงที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุ (21-12-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง (17-12-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
20 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เงินบำรุง เข้าสู่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (07-12-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
21 รับย้ายข้าราชการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ มกราคม 2562 (25-12-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
22 รายชื่อ จนท. สสจ.สุรินทร์ ( ข้อมูล ณ 11 ธันวาคม 2561) (13-12-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
23 เรื่อง แจ้งนักเรียนทุนหลักสูตรกรทรวงสาธารณสุขยื่นใบสมัคร (09-11-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
24 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2561 (26-10-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
25 ขอสำรวจข้อมูลบุคคลากรปฏิบัติงานจริงทุกประเภท ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (23-10-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
26 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ(ผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการทุนสมเด็จย่า) (22-10-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
27 สำรวจข้อมูลสถิติ กรณีบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการของ พกส. ย้อนหลัง 5 ปี (ปีงบประมาณ 2557-2561) (22-10-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
28 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค.61-2 พ.ย. 61 (19-10-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
29 แจ้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขส่งใบขอย้าย (ถึง16ต.ค.2561) (10-10-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
30 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.พ. อนุมัติให้ส่วนราชการจัดให้มีการศึกษาขึ้นเพื่อเข้ารับราชการ (04-10-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
31 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิ ที่ ก.พ. กำหนด (04-10-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
32 แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการผลิตบุคลากรพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนจังหวัดชายแดน ตามรอยสมเด็จย่ายื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 - 8 ตุลาคม 2561 (01-10-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
33 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส สถานีอนามัยตำบลสำโรงทาบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ (12-09-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
34 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นศาสตราภิชาน พ.ศ. 2561 (11-09-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
35 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเงินเพิ่มเพื่อเป็นค่าจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ค่าจ้างยังไม่ถึงขั้นต่ำ ฯ พ.ศ. 2561 (07-09-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
36 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือดบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิ ก.พ. กำหนด (29-08-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
37 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ก.พ. อนุมัติให้ส่วนราชการจัดให้มีการศึกษาขึ้นเพื่อเข้ารับราชการ (29-08-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
38 แจ้งนักเรียนทุนหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุขยื่นใบสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 22-28 สิงหาคม 2561 (22-08-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
39 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 21-27 สิงหาคม 2561 (22-08-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
40 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ (10-08-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
41 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลต้นแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 (06-08-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
42 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ฯ (01-08-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
43 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อทำหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (01-08-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
44 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) (03-07-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
45 รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการ (03-07-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
46 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา (03-07-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
47 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป (04-06-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
48 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (24-05-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
49 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯครั้งที่ 2 พนักงานราชการ (23-05-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
50 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ในสถานีอนามัยสังกัด สสจ.สุรินทร์ (ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2561 (22-05-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
51 แจ้งผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส (15-05-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
52 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่1 พนักงานราชการ (02-05-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
53 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ. ระดับเชี่ยวชาญ (24-04-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
54 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา (19-04-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
55 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับเชื่ยวชาญ (29-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
56 เชิญประชุมข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (15-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ (14-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
58 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (14-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
59 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ในสถานีอนามัยสังกัด สสจ.สุรินทร์ (09-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
60 เภสัชกรย้ายมาปฏิบัติราชการ ปี 2561 (09-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
61 ประกาศผลการสอบบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (08-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
62 ให้ส่งใบขอย้าย (ภายในวันที่ 20 มี.ค.2561) (07-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
63 การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2561 (05-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
64 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1/2561 (1เม.ย.61) (02-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (27-02-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
1 2 3 4 5 6 7 8 9 หน้าถัดไป